April

2012-04-22

2012-04-16

 • 11:05 (147)
  hint: Lav nøgle i korrekt format
  ssh_keygen -y -f id_rsa

December

2011-12-20

May

2010-05-26

2010-05-07

 • 13:38 (126)
  Hint: Til hurtig konvertering af xls til csv findes catdoc i rpmforge. i denne findes xls2csv kommadoen.

2010-05-05

 • 14:17 (125)
  hint - Prepare for a cd:
  wget -r -l 1 -nc -nH --cut-dirs=1

April

2010-04-12

 • 11:31 (96)
  hint: https://spriteme.org/ lav en stor gif ud fra billeder på website. Så skal et website kun loade en stor gif istedet for en masse små til f.eks ikoner, baggrunde m.m. Derefter laver den en css forslag med background positions.

2010-04-09

 • 17:12 (95)
  hint: lidt design regler:
  Brug ikke kasser
  størrelses forhold for header, footer, banner og lign. 1:5

2010-04-07

2010-04-04

2010-04-01

 • 15:10 (52)
  perl hint - shellescape efter uri_encode kald
  $cmd =~ s/([^a-z0-9 \-\.=\:\/\%\*\?])/\\$1/ig;

March

2010-03-30

 • 23:17 (29)
  vim hint - tast: >i} for at auto indente indenfor { } blok
  /etc/vimrc :
  let loaded_matchparen = 1
  set ts=2
  set shiftwidth=2
  set showmatch

© klaus 2010-?