March

2011-03-02

May

2010-05-04

 • 13:26 (122)
  Lille script i perl til at vise noget hurtig statistik fra apache.

April

2010-04-09

 • 13:51 (94)
  Debug af php og perl scripts for at lokalisere poster der mangler institut.

2010-04-01

 • 15:10 (52)
  perl hint - shellescape efter uri_encode kald
  $cmd =~ s/([^a-z0-9 \-\.=\:\/\%\*\?])/\\$1/ig;

© klaus 2010-?